Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska

Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska zajmuje się głównie opracowywaniem programów komputerowych przeznaczonych do obliczeń cieplnych i optymalizacji zużycia energii w budynkach. Fundacja w ramach działań edukacyjnych w MECEO korzysta z programu „Optima”. Jest to nowatorskie i kompleksowe narzędzie do modelowania energetycznego budynków.

 

Ponadto DAEŚ posiada w swojej ofercie programy do różnych przedsięwzięć związanych z procesem inwestycyjnym i obliczeniami audytorsko-finansowymi. Są to:

- CERTO

- optima

- Aterm

- REMa

- eve UT

- GAPi

 

www.cieplej.pl