Działania Fundacji

Fundacja Szkoła pod Słońcem powstała po to, by pokazać młodym ludziom odnawialne źródła energii i nauczyć ich, jak je wykorzystywać.

 

Nauka ma być połączeniem teorii z praktyką. Uczniowie będą śledzić funkcjonowanie prawdziwych instalacji pracujących w różnych obiektach. Efekty pracy tych instalacji (np. ilość uzyskanej energii cieplnej lub elektrycznej) będą rejestrowane i przekazywane do pracowni informatycznych w szkołach objętych programem. Na podstawie tych informacji młodzież, z pomocą nauczycieli, będzie dokonywać różnego rodzaju obliczeń ukazujących możliwości i efekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

 

Program będzie zróżnicowany i dostosowany do możliwości uczniów na danym etapie edukacji. Obecnie naszą ofertę kierujemy do gimnazjów. Natomiast w przyszłości planujemy rozszerzenie działań o szkoły podstawowe i szkoły średnie (technika, licea zawodowe), a także wyższe uczelnie techniczne. Naszą działalnością planujemy objąć całe terytorium RP. Chcemy, aby w każdym województwie znajdował się przynajmniej jeden wzorcowy ośrodek szkoleniowy.

 

Zapraszamy do współpracy:

- szkoły zainteresowane uczestnictwem w programie

- nauczycieli, którzy chcą czynnie włączyć się w nasze działania

- producentów urządzeń związanych z energetyką odnawialną zainteresowanych prezentowaniem swoich wyrobów