Kontakt

FUNDACJA SZKOŁA POD SŁOŃCEM

01-849 Warszawa, ul. Przybyszewskiego 45

 

NIP 118 20 20 700

REGON 142235434

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS: 0000347862  

 

Bank: Alior Bank S.A.

Konto: 90 2490 0005 0000 4520 5273 7299

 

tel. +48 600 22 40 40

e-mail: fundacja@szkolapodsloncem.pl

 

Współrzędne GPS:

N 52,2761

E 20,9415