MECEO Wyszków

W lipcu 2014 roku zakończyła się budowa Mazowieckiego Edukacyjnego Centrum Energii Odnawialnej w Wyszkowie!

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013 (RPO WM) w priorytecie 4.3 „Ochrona powietrza, energetyka” Fundacja, w partnerstwie z Powiatem Wyszkowskim, dostała dofinansowanie na utworzenie Mazowieckiego Edukacyjnego Centrum Energii Odnawialnej.

MECEO zostało utworzone w zaadaptowanych pomieszczeniach po dawnej kotłowni węglowej, w budynku Internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Wyszkowie.

MECEO jest wyposażone w szereg najnowocześniejszych instalacji umożliwiających wykorzystanie energii odnawialnej. Są to: kolektory słoneczne, turbina wiatrowa, ogniwa fotowoltaiczne i pompa ciepła z gruntowym wymiennikiem ciepła.

Wszystkie ww. instalacje zostały dokładnie opomiarowane, aby przebieg ich pracy można było śledzić na bieżąco, a także rejestrować w celu dalszych, długookresowych analiz. Uzyskane w ten sposób dane będą stanowiły merytoryczną podstawę dla programu edukacyjnego, który będzie przybliżał młodzieży zagadnienia związane z energią odnawialną, ekologią, poszanowaniem energii.

Działalność MECEO będzie dwutorowa – po pierwsze, umożliwi ono odwiedzającej je młodzieży kontakt z instalacjami oraz zajęcia praktyczne w sali dydaktycznej; po drugie, będzie ono stanowiło źródło informacji wykorzystywanych przez specjalny komputerowy program edukacyjny. Jest to program przeznaczony do obliczeń cieplnych i optymalizacji zużycia energii w budynkach przygotowany przez Dolnośląską Agencję Energii i Środowiska.

Zamierzeniem jest, by młodzież ze szkół współpracujących z Fundacją mogła przynajmniej raz w roku szkolnym odwiedzić MECEO i osobiście poznać pracujące tutaj urządzenia.

Jak wynika z nazwy, MECEO ma stanowić podstawę działalności Fundacji na terenie województwa mazowieckiego, a ponadto ma być wzorem do powstawania tego typu ośrodków w pozostałych regionach kraju.

 

Galeria